Tytuł artykułu: Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Gnidzie w Leźnicy Wielkiej

Autorzy: GĄSOWSKA, M., URBAŃSKI, J.

Słowa kluczowe: zbiornik retencyjny, zapora, upust, odbudowa

Streszczenie: W pracy przedstawiono efekty modernizacji zbiornika wodnego na rzece Gnidzie w Leźnicy Wielkiej. Dokonano oceny stanu technicznego zbiornika przed jego renowacją. Scharakteryzowano przeprowadzone prace modernizacyjne budowli upustowej oraz lewostronnej grobli bocznej Zalewu Leźnickiego. Wykonana renowacja ułatwiła prawidłową eksploatację i kontrolę przepływu wód na obiekcie oraz poprawiła walory krajobrazowe zbiornika i jego bezpośredniego otoczenia.

Cytowanie w stylu APA: Gąsowska, M. & Urbański, J. (2013). Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Gnidzie w Leźnicy Wielkiej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (1), 36-44.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Gąsowska & Urbański, 2013), następne powołania: (Gąsowska & Urbański, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Gąsowska, Monika, Janusz Urbański. "Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Gnidzie w Leźnicy Wielkiej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 59 ser., vol. 22, nr 1, (2013): 36-44.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Gąsowska, & Urbański 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Gąsowska_Urbański_2013_PNIKS, author={Gąsowska, Monika and Urbański, Janusz}, title={Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Gnidzie w Leźnicy Wielkiej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN59/A4/art4.pdf}, year={2013}, volume={22 (1)}, number={59}, pages={36-44}}

Pełny tekst PDF


Go Back